Avgifter 2016 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten

Rapport

Publikationsnummer
2017:18
Publiceringsdatum
2017-05-16

Avgifter 2016 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver ekonomiska
förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med
avgifter.