Att redovisa garantier och utlåning

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2017:74
Publiceringsdatum
2018-01-12

Regeringen har gett några få myndigheter rätten att ge ut lån eller utfärda garantier. Omfattningen är dock ofta betydande både för den enskilda myndigheten och för staten som helhet.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har utarbetat en handledning om hur berörda myndigheter bör redovisa garantier och utlåning löpande under året och vid bokslut.

Handledningen riktar sig i första hand till er som arbetar med den finansiella redovisningen som rör garantier och utlåning vid en statlig myndighet. Naturligtvis kan handledningen även läsas av andra intressenter.

Handledningen har uppdaterats med de nya S-koder som ESV beslutade den 26 oktober 2018.

Kontakt