Att leda förändring i offentlig verksamhet

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2017:70
Publiceringsdatum
2017-12-12

I vägledningen beskriver vi hur offentliga verksamheter kan skaffa sig bättre förutsättningar för att lyckas med införande av förändringar med hänsyn tagen till både medarbetare och nytta. Genom att använda en process i tre steg för att förbereda, genomföra och förstärka förändringsarbetet ges verktyg för att angripa förändringsarbetet på ett mer strukturerat sätt.

Kontakt

Senast uppdaterad: