Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser – årligt program 2013

Rapport

Publikationsnummer
2017:35
Publiceringsdatum
2017-05-04

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvara för inom Europeiska gränsfonden. Rapporten, yttrandet och valideringen omfattar årligt program 2013.

Kontakt