Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden – årligt program 2013

Rapport

Publikationsnummer
2017:26
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare. Rapporten, yttrandet och valideringen omfattar årligt program 2013.

Kontakt