Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Återvändandefonden – årligt program 2013

Rapport

Publikationsnummer
2017:37
Publiceringsdatum
2017-05-04

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska återvändandefonden. Rapporten, yttrandet och valideringen omfattar årligt program 2013.

Kontakt