Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska flyktingfonden – årligt program 2013

Rapport

Publikationsnummer
2017:36
Publiceringsdatum
2017-05-04

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska Migrationsverket har förvaltat de
EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvara för inom Europeiska
flyktingfonden. Rapporten, yttrandet och valideringen omfattar årligt program
2013.

Kontakt