Årlig rapport 2016 med revisionsuttalande Landsbygdsfonden

Rapport

Publikationsnummer
2016:45
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Rapporten och uttalandet omfattar landsbygdsutvecklingsfonden.

Kontakt