Årlig rapport 2016 med revisionsuttalande Jordbruksfonderna

Rapport

Publikationsnummer
2017:8
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Rapporten och uttalandet omfattar landsbygdsutvecklingsfonden och garantifonden.

Kontakt