Årlig kontrollrapport 2017 Lokalt ledd utveckling

Rapport

Publikationsnummer
2017:41
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Statens Jordbruksverk har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom Lokalt ledd utveckling.

Kontakt