Arkiveringsfrågor inklusive gallring och migrering vid systembyte

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2017:48
Publiceringsdatum
2017-05-04

När man ska avgöra vad som behöver migreras, arkiveras respektive gallras vid ett systembyte underlättar det om myndigheten har tagit fram riktlinjer för hur allmänna handlingar ska behandlas. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ansvarar för frågor som rör arkivering, gallring och migrering på myndigheten. Den kan även vara användbar för projektledare eller projektmedlemmar i införandeprojekt.

För vidare och fördjupad information kring myndighetsspecifika frågor om arkivering, gallring och migrering kan det vara nödvändigt att vända sig till direkt till Riksarkivet.

Kontakt