Verksamhetslogik

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2016:31
Publiceringsdatum
2016-03-31

I vägledningen beskrivs vad verksamhetslogik är, några varianter på den och hur den kan tas fram samt att den i första hand är till för planering, uppföljning och utvärdering. Särskild tonvikt läggs på att verksamhetslogiken kan användas i flera olika sammanhang, inte bara när en aktör ska verka för ett slutmål.

Verksamhetslogik kan vara till stöd när flera aktörer ska samverka för att nå ett gemensamt slutmål, när en aktör ska nå flera slutmål som i förhållande till varandra kan medföra målkonflikter och när det finns risk att oönskade bieffekter inträffar. En arbetsgång med fem steg presenteras, som kan följas oberoende av vilket problem verksamhetslogiken ska lösa. I slutet av vägledningen finns exempel från två myndigheter som har arbetat med verksamhetslogik.

Kontakt