Värdet av ägarandelarna i investeringsbanker och utvecklingsbanker

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:58
Publiceringsdatum
2016-11-28

ESV har haft ett regeringsuppdrag att kartlägga och sammanställa de medel som har utbetalats av statliga myndigheter och som ESV bedömer bör redovisas som ägarandelar i internationella investeringsbanker och utvecklingsbanker. Bakgrunden är att Sveriges andelar historiskt inte alltid har tagits upp på ett fullständigt sätt i den finansiella redovisningen.

I denna rapport redovisas resultatet av ESV:s utredning.