Utfallet för statens budget

Rapport

Publikationsnummer
2016:22
Publiceringsdatum
2016-03-15

Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till 1 158 miljarder kronor för 2015. De statliga utgifter, som omfattades av utgiftstaket, uppgick till 1 135 miljarder kronor. Taket för statens utgifter 2015 underskreds alltså med 23 miljarder kronor.

Inkomsterna i statens budget blev 23 miljarder kronor högre än beräkningen i statens budget.

Utgifterna m.m. i statens budget blev 23 miljarder kronor högre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till totalt anvisat belopp (den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna) blev utgifterna knappt 13 miljarder kronor lägre. På ändringsbudgetarna anvisades knappt 36 miljarder kronor.

Saldot i statens budget 2015 blev ett underskott på nästan 33 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett underskott på 33 miljarder kronor. Saldot blev alltså i princip som beräknat.

Kontakt