Uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:30
Publiceringsdatum
2016-03-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur universitet och hög­skolor kan få ett större ansvar att teckna hyresavtal som idag kräver regeringens medgivande. Sam­tidigt ska regeringens behov att synliggöra bindningstiderna i hyresavtalen beaktas. Ett begränsat antal universitet och högskolor bör få en utökad rätt att teckna hyresavtal upp till 15 år alternativt 20 år på respektive huvudort/orter utan regeringens medgivande. Denna utökade rätt bör endast omfatta lokaler som används i utbild­ningen. Andelen lokaler med en bindningstid som är längre än 10 år bör inte överstiga 30 procent. Om lärosätena ges möjlighet att teckna avtal upp till 20 år bör an­delen lokaler med en bindningstid som är längre än 15 år inte heller överstiga 20 procent. För op­tion att förvärva fastighet eller andelar i bolag så bör alltid regeringens godkännande krävas. För att synliggöra lärosätenas lokalbindningar och eventuella kostnadsbesparingar föreslås att ESV får ett uppdrag att redo­visa dessa.