Underlag till statens finansiella sparande 2016, – kvartal 3

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:56
Publiceringsdatum
2016-11-15

Positivt finansiellt sparande tredje kvartalet

Resultatet av den preliminära beräkningen för tredje kvartalet 2016 visar ett positivt finansiellt sparande på 17 miljarder kronor. Jämfört med tredje kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med drygt 5 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med nästan 15 miljarder kronor medan utgifterna ökade med drygt 9 miljarder kronor.

ESV producerar nationalräkenskapsinformation för staten, benämnt Underlag till statens finansiella sparande. Utgångspunkt för beräkningarna är de regler, definitioner och klassificeringar som gäller för de 28 medlemsländerna i EU. Beräkningar görs kvartalsvis och resultatet publiceras knappt två månader efter utgånget kvartal.

Kontakt