Underlag till statens finansiella sparande 2016 – kvartal 2

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:47
Publiceringsdatum
2016-08-26

Positivt finansiellt sparande andra kvartalet

Resultatet av den preliminära beräkningen för andra kvartalet 2016 visar ett positivt finansiellt sparande på 26 miljarder kronor. Jämfört med andra kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med nästan 5 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med 14 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 9 miljarder kronor.

ESV producerar nationalräkenskapsinformation för staten, benämnt Underlag till statens finansiella sparande. Utgångspunkt för beräkningarna är de regler, definitioner och klassificeringar som gäller för de 28 medlemsländerna i EU. Beräkningar görs kvartalsvis och resultatet publiceras knappt två månader efter utgånget kvartal.

Kontakt