Underlag till statens finansiella sparande 2016 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
2016:39
Publiceringsdatum
2016-05-17

Resultatet av den preliminära beräkningen för första kvartalet 2016 visar ett negativt finansiellt sparande på 3,0 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med nästan 7 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med 16 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 9 miljarder kronor.

ESV producerar nationalräkenskapsinformation för staten, benämnt Underlag till statens finansiella sparande. Utgångspunkt för beräkningarna är de regler, definitioner och klassificeringar som gäller för de 28 medlemsländerna i EU. Beräkningar görs kvartalsvis och resultatet publiceras knappt två månader efter utgånget kvartal.

Kontakt