Statsförvaltningens digitalisering

Rapport

Publikationsnummer
2016:25
Publiceringsdatum
2016-03-15

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2015/3210/EF) att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning (och digitalisering). Denna första rapport på området ger en överblicksbild av hur dagsläget ser ut för det offentliga Sverige vad gäller digitalisering.

Rapporten fokuserar på statsförvaltningens digitalisering, med huvudsaklig utgångspunkt i analys av nationella utvecklingsportföljen och årsredovisningar.

ESV konstaterar att det finns många förbättringsområden kopplat till digitaliseringen. I rapporten konstateras att både styrning och uppföljning av den digitala utvecklingen behöver bli tydligare. Incitamenten till samverkan mellan aktörer behöver förbättras för att skapa lösningar som sätter medborgaren i fokus. Som en grund för att kunna förbättra den digitala utvecklingen konstateras att det är centralt att kompetens och förmåga kring verksamhetsutveckling behöver stärkas (rör bl.a. nyttorealisering, portföljstyrning, förändringsledning och projektstyrning).