Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2014 och 2015

Analys

Publikationsnummer
2016:46
Publiceringsdatum
2016-06-30

Ekonomistyrningsverket (ESV) redovisar en uppföljning av myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2014 och 2015 med en framåtblick till 2017.

Uppföljningen visar att myndigheternas lokaler ökat något, främst utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg. Innanför tullarna har lokalarean minskat något. I det inre området har lokalarean dock ökat något eftersom Länsstyrelsen flyttat till området. Fram till 2017 kommer lokalarean inom hela området att minska något. Innanför tullarna minskar lokalarean medan den ökar utanför tullarna.

Sett till en längre period så har andel lokaler varit oförändrad mellan 1994-2012. Därefter har det skett en förskjutning från området innanför tullarna till området utanför tullarna samt Solna och Sundbyberg. Det har också skett en förskjutning från det inre området och mellanområdet till det yttre området innanför tullarna mellan 1994 och 2015.

Kontakt