Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015

Rapport

Publikationsnummer
2016:21
Publiceringsdatum
2016-03-15

Statens resultaträkning för 2015 visar ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket är 50 miljarder kronor bättre än för 2014.

Skatteintäkterna ökade med 101 miljarder kronor. Inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, skatt på företagsvinster och mervärdesskatt har alla ökat väsentligt. Kostnaderna för statens verksamhet blev 259 miljarder kronor. Det är en ökning med 6,6 miljarder kronor eller 2,6 procent. Lönekostnaden i staten, exklusive tjänstepensionskostnaderna, ökade med 3,1 procent. Transfereringarna exklusive avsättningar till fonder blev 962 miljarder kronor, vilket är en ökning med 33 miljarder kronor. Mest ökade bidrag till kommuner och hushåll.

Kontakt