Prognos september 2016

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2016:48
Publiceringsdatum
2016-09-06

För första gången sedan 2009 blir det överskott i de offentliga finanserna i år.
Mot bakgrund av den starka konjunkturen och att skatterna har höjts med över 30
miljarder kronor är dock överskottet litet. Att överskottet inte blir större
beror på kraftigt stigande utgifter, som en följd av det stora flyktingmottagandet
förra året. De höga utgifterna ligger kvar även nästa år och det finansiella
sparandet blir åter negativt. Trots att sparandet stärks åren därefter nås inte
överskottsmålet. Utgiftstaket klaras däremot med god marginal samtliga år.

Kontakt