Prognos november 2016

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2016:55
Publiceringsdatum
2016-11-18

I år blir det endast ett litet överskott på 7 mil­jarder kronor i de offentliga finanserna trots stora skattehöjningar och en stark tillväxt i eko­nomin. Det beror på att utgifterna ökar kraftigt, framför allt för migrationen till följd av det stora antalet asyl­sökande under förra hösten. Satsningar i de senaste budgetarna bidrar också till att höja ut­gifterna. Nästa år blir det ett underskott på 11 mil­jarder kronor då utgifterna fortsätter att öka relativt mycket medan ökningen av inkomsterna dämpas. Därefter stärks finans­erna och det blir över­skott från och med 2018. Det är endast staten som visar överskott, både kommun­sek­torn och ålderspensionssystemet visar under­skott 2016–2020.

Kontakt