Prognos juni 2016

Publikationsnummer
ESV 2016:43
Publiceringsdatum
2016-06-16

Ladda ner

Kompletterande filer

Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir i år 3 miljarder kronor. Det är första gången sedan 2009 som sparandet är positivt. Nästa år blir det dock åter underskott. Utgifts­taket klaras alla år men givet behovet av säker­hets­marginal är den kvar­va­rande mar­gina­len nästa år mycket liten och utrymmet för ytter­ligare reformer är begränsat.