Prognos december 2016

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2016:57
Publiceringsdatum
2016-12-16

ESV har uppdaterat novemberprognosen med ut­fall från nationalräkenskaperna för tredje kvar­ta­let 2016, slutligt taxeringsutfall från Skatteverket av­seen­de 2015, två ytterligare månadsutfall för statens budget samt annan information. Offentliga sektorns finansiella sparande har reviderats upp med 20 mil­jar­der kronor för 2016. Hälften beror på att vi beaktat Eurostats ändrade redovisnings­principer för rabatten på EU-avgiften och res­te­rande del på högre skatte­intäkter. I övrigt är änd­ring­arna i prognosen små. Utgiftstaken klaras samt­li­ga år och marginalerna är goda.