Prognos april 2016

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:32
Publiceringsdatum
2016-04-06

Ladda ner

Kompletterande filer

Skattehöjningar och en starkare tillväxt i ekonomin stärker inkomsterna 2016 och 2017. Samtidigt ökar utgifterna kraftigt, framför allt till följd av fler asylsökande och satsningar i de senaste budgetarna. Det leder till att under­skotten i de offentliga finanserna växer, från 12 miljarder kronor förra året till 31 miljarder kronor 2017. Därefter stärks finanserna igen och det blir över­skott från och med 2019. Trots den kraftiga utgiftsökning­en de närmaste åren klaras utgiftstaken alla år. Givet behovet av säkerhetsmarginal är dock den kvarvarande marginalen liten 2017.