Ekonomiadministrativ värdering för 2015

Rapport

Publikationsnummer
2016:18
Publiceringsdatum
2016-04-22

Ekonomistyrningsverket (ESV) ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA-värden).

EA-värderingen mäter hur kraven i statliga ekonomiadministrativa regler uppfylls av myndigheterna och omfattar myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Bilaga 1 med myndigheternas EA-värden är korrigerad 2016-04-27. Korrigeringen medför att antalet myndigheter med EA-värde AA ökar från 97 till 98.

Kontakt