Effektiv it-försörjning/sourcing

Publikationsnummer
E-delegationen: 2013
Publiceringsdatum
2016-06-17

ESV har tagit över ansvaret för vägledningen för effektiv it-försörjning från E-delegationen, efter att deras uppdrag slutfördes. E-delegationen publicerade vägledningen i oktober 2013.

Syftet med vägledningen är att skapa väl underbyggda beslutsunderlag för att ta ställning till alternativa vägar för it-försörjning. Den kan också inspirera till att ta fram en bredare strategi för organisationens försörjning av it-tjänster.

Vägledningen riktar sig till alla beslutsfattare eller verksamhetsutvecklare inom it-området, men också alla medarbetare som på något sätt är involverade i arbetet med att ta fram beslutsunderlag inför en eventuell förändring av en it-försörjning.

Senast uppdaterad: