Den statliga sektorn 2015

Rapport

Publikationsnummer
2016:34
Publiceringsdatum
2016-04-21

För 2015 var den statliga sektorns nettoförmögenhet 861 miljarder kronor. Det är en ökning med 41 miljarder kronor jämfört med 2014. Utvecklingen av nettoförmögenheten har följt konjunkturutvecklingen, och gick nedåt 2008 för att sedan vända uppåt igen.

Värt att notera är att Riksbanken under 2015 har köpt statsobligationer till ett värde av 166 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 10 procent av statsskulden. Senast Riksbanken hade statsobligationer var år 2000.

Rapporten visar tillgångar, skulder och nettoförmögenhet för de verksamheter staten har ett väsentligt inflytande över. Den innefattar även AP-fonderna, de statliga bolagen och Riksbanken, och kompletterar därmed statens årsredovisning för myndigheterna och de statliga affärsverken.