Att synliggöra myndigheters resultat

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:51
Publiceringsdatum
2016-10-07

Regeringen behöver myndigheternas resultatredovisningar i årsredovisningen för uppföljning och styrning av myndigheterna och för redovisningen av resultat till riksdagen.

I denna rapport lämnas förslag om hur myndigheternas resultatredovisningar kan utvecklas för att tydligare synliggöra myndigheternas resultat. Detta utifrån det uppdrag som regeringen gav till Ekonomistyrningsverket (ESV) i regleringsbrevet för budgetåret 2016.

Resultatredovisningarna från ett urval om 20 myndigheter har analyserats för att ge en uppfattning om kvaliteten på redovisningen och intervjuer kring användningen av resultatredovisningarna har genomförts med myndighetshandläggarna för myndigheterna i urvalet. Information har inhämtats från myndigheterna om kostnaderna för att ta fram årsredovisningen. I rapporten lämnas förslag till hur myndigheternas resultatredovisningar kan utvecklas för att myndigheternas resultat tydligare kan synliggöras.