Att redovisa materiella anläggningstillgångar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2016:49
Publiceringsdatum
2016-10-07

Handledningen riktar sig främst till ekonomi- och redovisningsansvariga och annan redovisningspersonal vid statliga myndigheter.

Handledningen innehåller såväl principiella resonemang som praktiska exempel som bland annat hjälper dig med att

  • sätta in redovisningen av anläggningstillgångar i ett sammanhang ­
  • redovisa tillgångar i balansräkningen och att rapporterar information om tillgångar till statsredovisningen ­
  • fastställa anläggningstillgångens anskaffningsvärde i balansräkningen ­
  • ta ställning till hur anläggningstillgångar får finansieras

Ändrade regler om lån i Riksgäldskontoret

Regelverket om lån för finansiering av anläggningstillgångar ändrades under 2020. Det gör att beskrivningen i handledningen delvis är felaktig. En beskrivning av gällande regelverk finns i en fråga och svar på Fråga ESV under rubriken Anläggningstillgångar, Vad betyder de nya reglerna 2020 om lån för verksamhetsinvesteringar?

Kontakt