Att redovisa materiella anläggningstillgångar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2016:49
Publiceringsdatum
2016-10-07

Handledningen riktar sig främst till ekonomi- och redovisningsansvariga och annan redovisningspersonal vid statliga myndigheter.

Handledningen innehåller såväl principiella resonemang som praktiska exempel som bland annat hjälper dig med att

 • sätta in redovisningen av anläggningstillgångar i ett sammanhang ­
 • redovisa tillgångar i balansräkningen och att rapporterar information om tillgångar till statsredovisningen ­
 • fastställa anläggningstillgångens anskaffningsvärde i balansräkningen ­
 • ta ställning till hur anläggningstillgångar får finansieras

Kontakt

 • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11
  • Till Fråga ESV