Att redovisa avsättningar och ansvarsförbindelser

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2016:33
Publiceringsdatum
2016-06-16

Frågan om när och hur en eventuell avsättning eller ansvarsförbindelse ska redovisas kan uppkomma i många olika situationer och är en relativt vanlig redovisningsfråga hos flera myndigheter.

Vi inleder handledningen med att definiera viktiga begrepp som tas upp och resonera kring dem. Därefter går vi igenom reglerna om avsättningar och ansvarsförbindelser i staten och förklarar vad reglerna innebär. Slutligen tar vi upp några exempel som illustrerar olika situationer som myndigheterna kan ställas inför och för ett resonemang kring olika lösningar.

Handledningen riktar sig främst till ekonomi- och redovisningsansvariga och annan redovisningspersonal vid statliga myndigheter. Den kan även vara till hjälp för revisorer eller andra som vill få mer kännedom om redovisningen på detta område.

Ändringar i regelverket 2020

ESV har 2020 gjort ändringar i föreskrifterna till 4 kap. 2 §, 7 kap. 1 § och i bilaga 2 till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som påverkar hur ansvarsförbindelser ska redovisas i årsredovisningen. Hur redovisningen ska göras förklarar vi i frågan Hur ska ansvarsförbindelser redovisas i årsredovisningen? på Fråga ESV. Ändringarna innebär inte någon förändring av vad som ska redovisas som ansvarsförbindelse. 

 

Kontakt