Årlig revisionsrapport med yttrande och validering – integrationsfonden

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:12
Publiceringsdatum
2016-03-18

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare. Rapporten, yttrandet och valideringen omfattar årligt program 2012.