Årlig revisionsrapport med yttrande och validering – gränsfonden

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:9
Publiceringsdatum
2016-03-18

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur svenska polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska gränsfonden. Rapporten, yttrandet och valideringen omfattar årligt program 2012.