Årlig rapport 2015 med revisionsuttalande – jordbruksfonderna

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:16
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och våra uttalanden bedömer vi hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel som de ansvara för inom Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.