Årlig kontrollrapport 2015 – Sverige–Norge

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:6
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige-Norge.

Kontakt