Årlig kontrollrapport 2015 – regionala strukturfondsprogram

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:5
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar de regionala programmen: Skåne-Blekinge, Småland och öarna, Västsverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland samt Övre Norrland.

Kontakt