Årlig kontrollrapport 2015 – Öresund Kattegat Skagerrak

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:4
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund Kattegat Skagerrak.

Kontakt