Årlig kontrollrapport 2015 – Norra periferin

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:3
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella programmet Norra Periferin.

Kontakt