Årlig kontrollrapport 2015 – nationellt strukturfondsprogram

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:7
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Kontakt