Årlig kontrollrapport 2015 – fiskerifonden

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:8
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska fiskerifonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige.

Kontakt