Årlig kontrollrapport 2015 Botnia Atlantica

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:1
Publiceringsdatum
2016-03-11

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Botnia Atlantica.

Kontakt