Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:24
Publiceringsdatum
2015-03-16

Saldot på statens budget 2014 blev ett underskott på 72 miljarder kronor, vilket är 27 miljarder sämre än beräknat men 59 miljarder bättre än 2013.

Inkomsterna blev 30 miljarder kronor lägre än beräknat, men oförändrade jämfört med 2013. Anledningen till att inkomsterna blev lägre än beräknat är att staten inte sålde någon egendom 2014, högre rot- och rut-avdrag än beräknat samt lägre inkomster från skatt på elektrisk kraft.

Utgifterna blev 3 miljarder kronor lägre än beräknat och 59 miljarder kronor lägre än 2013. Räntor på statsskulden blev historiskt låga och uppgick till 3 miljarder kronor 2014. Det är 19 miljarder lägre än beräknat och 13 miljarder lägre än 2013. Samtidigt blev utgifterna för migration, integration och sjukpenning högre än beräknat och även högre än 2013.

Kontakt