Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys

Publikationsnummer
ESV 2015:50
Publiceringsdatum
2015-06-08

Ekonomistyrningsverket redovisar i analysen Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 en karläggning av myndigheternas lokaler respektive år samt en framåtblick till 2016. Rapporten är en uppdatering och en utökning av föregående års rapport ESV 2014:44.

De statliga myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg har minskat mellan 2013 och 2014 och i första hand i Stockholm innanför tullarna. Detta beror huvudsakligen på att Regeringskansliet lämnat lokaler innanför tullarna samtidig som Försäkringskassan och Skattverket flyttat utanför tullarna. Fram till 2016 kommer lokalerna innanför tullarna att fortsätta att minska.