Säkerställd intern styrning och kontroll 2015

Rapport

Publikationsnummer
2015:22
Publiceringsdatum
2015-04-20

Bestämmelserna om intern styrning och kontroll innebär att myndighetsledningen ska säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. Det är en process som syftar till att myndighetsledningen med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av ansvaret för verksamheten.

Myndighetens internrevision granskar och lämnar förslag till förbättringar av processen. I årsredovisningen lämnar myndighetsledningen en bedömning av om de har säkerställt en betryggande intern styrning och kontroll.

Kontakt