Redovisning av komponenter

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2015:33
Publiceringsdatum
2015-06-18

Den här handledningen är ett stöd till de myndigheter som går över till komponentredovisning.

Vi inleder handledningen med att gå igenom de bestämmelser som började gälla från 2016 och förklarar vad de innebär. Vi går också igenom de effekter som komponentredovisning ger. Därefter beskriver vi några exempel på anläggningstillgångar som kan komma att omfattas av kraven på komponentredovisning. Slutligen vidgar vi perspektivet något och förklarar hur underhåll och planering av investeringar hänger ihop med uppdelning i komponenter.

Handledningen riktar sig främst till er som är anställda på myndigheter, och arbetar med redovisning, planering och underhåll av sammansatta anläggningstillgångar som uppgår till väsentliga belopp.

Kontakt