Prognosutvärdering 2014

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:46
Publiceringsdatum
2015-05-20

ESV gör årligen en prognosutvärdering och analyserar prognosavvikelser avseende statsbudgetens inkomster och utgifter, de offentliga finanserna samt makroekonomin. I rapporten kommenteras prognosförändringar och större avvikelser för 2014 gjorda under perioden september 2012 till hösten 2014. Jämförelser görs även med regeringen och andra prognosinstitut.

I rapporten finns även en mer detaljerad analys av ESV:s prognoser för inkomster och utgifter på statens budget.