Prognos mars 2015

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2015:26
Publiceringsdatum
2015-03-27

Underskotten i de offentliga finanserna är stora och marginalerna till utgiftstaken små. Underskotten 2015 och 2016 beräknas till 69 respektive 62 miljarder kronor. Utgiftstaket klaras samtliga prognosår, men det finns i närtid endast ett begränsat utrymme för nya beslut om utgiftsökningar.

Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till -63 miljarder kronor, vilket är i nästan 10 miljarder bättre än 2014. Maastrichtskulden, beräknas till 40,7 procent i slutet av 2015.

Konjunkturen stärks och tillväxttakten i ekonomin stiger både i år och nästa år, BNP ökar i år med 2,6 procent. Inflationen är mycket låg för närvarande och väntas förbli låg under hela året.

I år ökar skatteintäkterna bland annat som ett resultat av att tillväxten i ekonomin stiger och skattehöjningar höjs. Utgifterna på budgetens utgiftsområden exklusive statsskuldräntorna beräknas öka med 6 miljarder kronor i år och 13 miljarder kronor nästa år.

Kontakt