Prognos juni 2015

Budgetprognos

Publikationsnummer
2015:51
Publiceringsdatum
2015-06-11

BNP ökar med 2,7 procent i år i ESV:s juniprognos, vilket är i linje med tidigare bedömning. Även nästa år blir tillväxten stark. Exporten tar nu fart på grund av en stigande global efterfrågan.

Hushållens konsumtion och den offentliga konsumtionen fortsätter att öka relativt starkt. Intäkterna på statens budget ökar bland annat på grund av de skattehöjningar som föreslagits i vårens propositioner, störst effekt har slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga. Större delen används till att finansiera nya satsningar på budgetens utgiftssida, främst inom arbetsmarknad och utbildningsområdet som exempelvis traineejobb, extratjänster samt höjd a-kassa. De förhållandevis stora underskotten som vi har just nu består därför under de närmaste åren.

Överskottsmålet nås inte heller under prognosperioden. Samtidigt är marginalerna till utgiftstaket osedvanligt stora på grund av den höjning av taken som har föreslagits i vårpropositionen. De goda marginalerna till taken ihop med underskotten i de offentliga finanserna innebär att utgiftstakets roll att stödja överskottsmålet har minskat.