Prognos januari 2015

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2015:2
Publiceringsdatum
2015-01-15

Underskotten i de offentliga finanserna är stora och marginalerna till utgiftstaken små. Underskotten 2014 och 2015 beräknas till 92 respektive 81 miljarder kronor. Marginalen till utgiftstaket 2015 uppgår till 9 miljarder kronor, vilket inte bedöms vara tillräckligt för att hantera normal osäkerhet. Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till -69 miljarder kronor, vilket är i ungefär samma storleksordning som 2014. Maastrichtskulden, beräknas öka till 41,5 procent i slutet av 2015.


I år väntas BNP öka med 2,4 procent. Det är främst den inhemska efterfrågan – konsumtion och investeringar – som driver utvecklingen. Den svaga utvecklingen i euroområdet, påverkar svensk export negativt. Inflationen är mycket låg för närvarande och väntas förbli låg under hela året. I år leder en något starkare konjunktur till en snabbare ökning av intäkterna. Därtill ökar skatteintäkterna som ett resultat av skattehöjningar. Utgifterna på budgetens utgiftsområden beräknas ha ökat med 13 miljarder kronor förra året och väntas öka med 30 miljarder kronor i år.

Kontakt